בחרו את השפה שלכם

תנאי שימוש ורכישה בחנות האתר

להלן תנאי שימוש ורכישה המגדירים את זכויותיך ואת חובותיך בעת הזמנת מוצרים באתר נאדרבוטו בעמ. תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בינך (להלן: “צרכן”) לבין חברת נאדר בוטו בע”מח.פ. 51-6058781 (להלן: בוטו בעמ“). התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחסים לכל המינים.

1. אספקת מוצרים כנגד קבלת תשלום – בוטו בעמ תספק לצרכן את המוצרים שהזמין, בתנאי שהמוצר שהוזמן נמצא במלאי שבידי בוטו בעמ וכן בתנאי שבבעלות הצרכן כרטיסאשראי תקף שניתן לחייבו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותואישרה את עסקת הרכישה בפועל.
2. זמינות מלאי – במידה והמוצרים אזלו בשל נסיבות שהעסק לא ידע עליהן בעת ההזמנה,תבוטל המכירה ולצרכן תימסר הודעה תוך 7 ימי עסקים, או במקרה וחברת כרטיסיהאשראי לא אישרה את החיוב בפועל, בוטו בע”מ לא תספק את המוצרים שהוזמנו.
3. סליקה מאובטחת – תהליך סליקת האשראי המאובטח מבוצע ע”י חברות קארדקום ו/או איזי קארד. לצורך מימוש הסליקה יידרש הצרכן להזין את פרטיו האישיים הנדרשים למימוש החיוב. האחריות וההשלכות על אי הזנת פרטים מלאים ו/או תקינים בעת תהליך הרכישה הנם של הצרכן בלבד.
4. הזנת פרטים נכונה מצד הצרכן – מובהר בזאת כי הזנה לא תקינה של פרטי הצרכן, לרבות מייל הצרכן ו/או כתובת למשלוח המוצרים לצרכן (במידה ונרכשה תוספת שילוח) עשויה לעכב ו/או למנוע ו/או לבטל את אפשרות אספקת המוצרים (כל זאת בהתאם למקרה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת בוטו בע”מ). במקרה שכזה יידרש הצרכן לאסוף את המוצרים באופן עצמי ממשרדי בוטו בע”מ ו/או לשלם פעם נוספת בגין שילוח (במידה ונרכשה תוספת שילוח).
5. איסוף עצמי – לצורך איסוף עצמי של המוצרים, כתובתנו: השונית 2, קניון ארנה, קומה 1, הרצליה. איסוף בשעות הפעילות בלבד: ימים א’-ה’ בשעות 9:00-20:00 ובימי שישי בשעות 9:00-13:00, לא כולל ערבי חג וחגים.
6. חשבונית ואישור הזמנהלאחר השלמת הרכישה ישלח לצרכן מייל עם חשבונית מס וקבלה בגין הרכישה. במידה והצרכן לא קיבל חשבונית וקבלת רכישה למייל, מומלץ להמתין כ 24 שעות ובמקביל לבדוק בתיבת הספאם של המייל (דואר זבל). במידה ואחרי 24 שעות עדיין לא התקבל המייל, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות במייל: [email protected] (חשוב לציין שם מלא, טלפון, איזה מוצרים נרכשו ומתי בדיוק נרכשו)
7. כשל טכני בקליטת המידע – מובהר בזאת כי בוטו בעמ לא תספק את המוצרים שהצרכן הזמין אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה או אם נקלטה באופן משובש, וזאת גם אם מקורהתקלה הוא במחשבי בוטו בע”מ.
8. מסירת פרטים אישיים – הפרטים האישיים שהצרכן מוסר בעת ביצוע ההזמנה יישמרובמאגרי המידע של בוטו בע”מ. בוטו בעמ לא תעביר את פרטיו האישיים של הצרכן לכל גורם שלישי אלא בכדי ליישם את ביצוע ההזמנה באופן הנדרש.
על אף האמור לעיל, בוטו בע”מ רשאית לשלוח ללקוחותיה, ובכלל זה לצרכן, דואראלקטרוני שיכלול מידע על שירותיה, מבצעים, חידושים באתר וכיוב. בנוסף, בוטו בעמ תהיה רשאית מעת לעת לשלוח לצרכן פרסומות מגופים מסחריים נבחרים עמם בוטו בע”מ מקיימת שיתופי פעולה.
9. קבלה והסרה מדיוור – הצרכן מצדו מאשר קבלת דיוור ו/או הודעות וכי במידה ויחפוץ להסיר עצמו מהדיוור יעשה כן באמצעות כפתור ההסרה בגוף תוצרי הדיוור. מובהר בזאת כי על פי חוק מונגשת לצרכן אפשרות הסרה מהדיוור בכל עת ע”י לחיצה על לינק ההסרה בגוף המיילים ו/או הודעות הסמס ו/או הודעות הוואטסאפ אשר נשלחות ע”י בוטו בע”מ.
10. אבטחת מידע בוטו בע”מ עושה באופן שוטף כל שביכולתה למנוע כניסה לא מורשיתלמאגרי המידע של החברה. אנו עושים מאמץ לשמור על מידע מעודכן תוך שימוש נכוןבנתונים, כל זאת תוך יישום הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח אתהמידע שאנו אוספים באתר.
11. שימוש במידע שנאסף ונאגר – במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר ו/או שירות, אנועושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיובהצרכן, הוצאת חשבונית וקבלה וכו‘). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט וככלשנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי, חברת ה CRM, חברת הדיוור וכו’). בנוסף מובהר כי נעשה שימוש במידע לטובת דיוור ושליחת הודעות לצרכן, כמצוין בתקנון זה.
12. מועד אספקה בוטו בעמ תספק את המוצרים שהצרכן הזמן בהתאם לסוג המשלוחשנרכש ע”י הצרכן. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי, ואינוכולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.
בוטו בעמ לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינםבשליטתהכדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלותבמערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלותבשירות הדואר האלקטרוני.
13. מחירים המחירים המוצגים באתר כוללים מעמ.
בוטו בעמ רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחסלהזמנה שביצע הצרכן הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת תהליך ההזמנה.
14. טעות בחיוב – במקרה והתרחשה טעות אנוש ו/או טעות טכנית מצד בוטו בע”משבעקבותיה הוצג באתר מחיר שגוי אשר אינו תואם את מחיר המוצר בפעול, רשאית בוטו בע”מ לפנות לצרכן לאחר שביצע את הזמנתו, לעדכן אותו בגין אופי הטעות, השלכותיה, כמו גם לעדכן אותו במחיר התקין של המוצר שרכש, ולאפשר לו לעדכן את הרכישה שביצעבמחיר הנכון. במידה והצרכן לא יאשר את תיקון הטעות ו/או עדכון סכום הרכישה, תהיה רשאית בוטו בע”מ לבטל את עסקת הרכישה ולזכות את כרטיס האשראי של הצרכן בגין הסכום אותו שילם.
15. מבצעים במבצע מחיר הבסיס הוא המחיר הקטלוגי של המוצרים לא המחיר לאחרהנחה, כלומר אין כפל מבצעים.
16. תנאי תשלום בוטו בעמ תגבה את התמורה בגין המוצרים ודמי המשלוח (במידה ונרכשה שליחות), באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הצרכן. כרטיס האשראייחויב בתשלום אחד, אלא אם כן צוין אחרת.
17. דמי טיפול ומשלוח הנו בהתאם למחיר ההזמנה וסוג המשלוח כמפורט בסעיףהמשלוחים בתהליך הרכישה. בוטו בעמ רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעתלעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצע הצרכן הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת תהליך ההזמנה.

תיתכנה תקלות בעת משלוח המוצרים וכי במקרים אלו תעשה בוטו בע”מ מאמצים בכדילפתור בעיות אלו. בוטו בעמ לא תישא באחריות בגין תקלות ו/או שיבושים במשלוח, ובלבדשציינה על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנת הצרכן.

במקרה של איחורים באספקה ו/או בשילוח, בוטו בעמ תעשה מאמצים על מנת לפתור אתהסיבות לאיחור. במקרים של איחור משמעותי (הוי אומר: איחור של פי 2 מזמן האספקה שחויב) תאפשר בוטו בע”מ את ביטול העסקה והשבת מלוא התמורה ששילם הצרכן.
18. ביטול עסקה והחזרת מוצריםהחזרת מוצרים תעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר אומסמך הגילוי לפי המאוחר. ניתן להחזיר מוצרים רק בתנאי שלא נפתחו והוחזרו באריזתםהמקורית. כדי להחזיר את המוצרים על הצרכן לשלוח אותם בצירוף החשבונית והודעהבכתב על החזרתם, בתוך 14 ימים מיום הרכישה, אל הכתובת: נאדר בוטו בעמ. השונית 2, קניון ארנה, ת.ד 60, הרצליה, 4655502, ישראל.


על ביטול עסקה עקב פגם לא ייגבו דמי ביטול והשבת המוצר תעשה על חשבון החברה.
בעת ביטול שלא עקב פגם ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 שח לפי הנמוך. דמי ביטולאלו כוללים גם את דמי המשלוח של המוצר מהעסק לצרכן (החזרת המוצר מהצרכן לעסקתעשה על חשבונו).

19. אחריות על טיב המוצרים – בוטו בעמ אינה נושאת באחריות לטיב המוצרים שהיא איננהמייצרת אותם. במקרה של רכישת מוצרים פגומים, זכאי הצרכן להחליפם או לקבל אתכספו בחזרה, כמפורט בתקנון רכישה זה.
20. תנאי שימוש באתר השירות באתר נאדר בוטו בעמ ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לצרכן כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נאדר בוטו בעמ בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ודרישותיו של הצרכן. בוטו בעמ אינה מתחייבתשהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתימורשית למחשבי ומאגרי בוטו בע”מ, נזקים, קלקולים, תקלותלרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתראצל בוטו בעמ ו/או מימספקיה.

מובהר בזאת כי האתר הנו מונגש ע”פ חוק. לעיון בהצהרת הנגישות: לחץ כאן
21. דין ושיפוט הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. הצרכן מאשר כי בכל מקרה של תביעה מצד מי מהצדדים (הצרכן ו/או בוטו בע”מ), סמכות השיפוטהייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזתל אביב.
22. שירות לקוחות לשירות לקוחות ו/או לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר ו/או נגישות האתר, וכן לכל תלונה, הערה או בקשה לחברת בוטו בע”מ, יש לפנות במייל מסודר ל: [email protected]

arrow-up.svg


    דילוג לתוכן