בחרו את השפה שלכם

מאמר בפיזיקה מאת ד"ר נאדר בוטו

לקבלת תוכן מעורר השראה!


  חשיפת מהות קבוע המקדם הדיאלקטי החשמלי

  מאמינים כי הקבוע החשמלי הוא קבוע בסיסי, שנקבע רק על ידי מדידה פיזיקלית, וכי לא ניתן לחשבו. תיאוריה חדשה אודות מקור ומהות הקבוע החשמלי מוצעת, וניסוח מתמטי מתואר. הריק נחשב לנוזל-על, והקבוע החשמלי מתואר כתכונה פיזיקלית של ה”ריק”.

  חוקי ההדירודינמיקה מיושמים כדי לחשב את האלסטיות והדחיסות של הריק, על מנת לקבל את ערך הקבוע החשמלי. כך, המקדם הדיאלקטי החשמלי הוא הביטוי לדחיסות הריק, שהיא יכולת הריק לאפשר קוי שדה חשמליים. לסיכום, הקבוע החשמלי אינו רק קבוע בסיסי, אלא פרמטר של הריק שניתן להבחין בו, שתלוי בעיקר בצפיפות הריק. לתוצאה יכולות להיות השלכות חשובות בהבנתנו את מקור הכוחות הפיזיקליים לקידום התיאוריה האוניברסלית המאוחדת, בהתבסס על קבוע אחד בלבד, צפיפות הריק.

  ארבע פאזות החיים וארבעת שלבי העקה

  תקציר > לינק לפרסום

  שטיפה אנרגטית: שיטה חדשה להשגת רווחה ובריאות

  תקציר > לינק לפרסום

  המנגנון הבסיסי של מחלות איברים: תיאוריה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  קונפליקט פיסוכולוגי ומחלה פיזי: מודל נפש-גוף חדש

  תקציר > לינק לפרסום

  אינטגרציה בין פסיכולוגיה ורוחניות: פרדיגמה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה לתצורות היסודות

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאורה חדשה למהות ולמסה של הפוטון

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהות הפוטון ומבנהו

  תקציר > לינק לפרסום

  מקורו וטבעו של קבוע פלאנק

  תקציר > לינק לפרסום

  טבעה ומקורה של האינרציה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהותו ולטבעו של מטען האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהותו ולמקורו של סיבוב האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  צורת האלקטרון ומבנהו: תיאורת מערבולת (Vortex) חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה להבנת מנגנון כוח הכבידה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למקורו וטבעו של קבוע המבנה הדק

  תקציר > לינק לפרסום

  מנגנון ונוסחא אנליטית חדשים להבנת קבוע הכבידה G

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה על הדואליות של גל-חלקיק האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  המהות והמקור של הקבוע המגנטי

  תקציר > לינק לפרסום
  arrow-up.svg


   דילוג לתוכן