בחרו את השפה שלכם

מאמר בפיזיקה מאת ד"ר נאדר בוטו

לקבלת תוכן מעורר השראה!


  תיאוריה חדשה למהות הפוטון ומבנהו

  הפוטון הינו הכמות המובחנת הקטנה ביותר או הקוונטום הקטן ביותר של קרינה אלקטרומגנטית, והוא יחידת האור הבסיסית. הוא אינו בעל צורה, “חלקיק נקודתי”, בהתאם למודל הסטנדרטי של פיזיקת החלקיקים, כלומר, הפוטון פועל כאילו הוא נמצא כולו בנקודה בודדת במרחב, ואינו מתפרש באופן שיקיים נפח תלת-ממדי.

  במחקר זה מוצעת תיאוריה חדשה, בה הפוטון מפגין מבנה וצורה, בהתבסס על השדה נוזל-העל הקוונטי (ריק) חסר המנוחה בתקופת הפוטון שבשניות הראשונות של המפץ הגדול. פוטונים הם ההתגלמות הלא-לינארית של אי היציבות ע”ש קלווין הלמהולץ, הגורמת ליצירת מערבולות אליפטיות הידועות בשם מערבולות קידה,

  שמומרות למבנה תלת ממדי בצורת כדור פחוס, הנשאר ללא שינוי בזמן ומסתובב במהירות זוויתית אחידה בשל כוח קוריוליס. התכונות הבסיסיות של הפוטון מתוארות תוך שימוש בחוקי ההידרודינמיקה ויישומם על ריק של נוזל-על.

  יתרה מזאת, מחקר זה מספק מודלים מתמטיים לחישוב האנרגיה הקינטית, הרדיוס, הנפח, המטען ודואליות החלקיק-גל של הפוטון. נוסחאות מתמטיות מוצגות על מנת לאשר את התיאוריה המוצעת. אנו מסיקים כי צורת הפוטון נגישה לדמיון האנושי; הכרת צורה זו מסייעת לקבוע את תכונות הפוטון, מבהירה כיצד חומר בנוי, ומסבירה את האינטראקציות של חלקיקים תת-אטומיים.

  ארבע פאזות החיים וארבעת שלבי העקה

  תקציר > לינק לפרסום

  שטיפה אנרגטית: שיטה חדשה להשגת רווחה ובריאות

  תקציר > לינק לפרסום

  המנגנון הבסיסי של מחלות איברים: תיאוריה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  קונפליקט פיסוכולוגי ומחלה פיזי: מודל נפש-גוף חדש

  תקציר > לינק לפרסום

  אינטגרציה בין פסיכולוגיה ורוחניות: פרדיגמה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה לתצורות היסודות

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאורה חדשה למהות ולמסה של הפוטון

  תקציר > לינק לפרסום

  מקורו וטבעו של קבוע פלאנק

  תקציר > לינק לפרסום

  טבעה ומקורה של האינרציה

  תקציר > לינק לפרסום

  חשיפת מהות קבוע המקדם הדיאלקטי החשמלי

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהותו ולטבעו של מטען האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהותו ולמקורו של סיבוב האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  צורת האלקטרון ומבנהו: תיאורת מערבולת (Vortex) חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה להבנת מנגנון כוח הכבידה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למקורו וטבעו של קבוע המבנה הדק

  תקציר > לינק לפרסום

  מנגנון ונוסחא אנליטית חדשים להבנת קבוע הכבידה G

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה על הדואליות של גל-חלקיק האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  המהות והמקור של הקבוע המגנטי

  תקציר > לינק לפרסום
  arrow-up.svg


   דילוג לתוכן