בחרו את השפה שלכם

מאמר בפיזיקה מאת ד"ר נאדר בוטו

לקבלת תוכן מעורר השראה!


  מקורו וטבעו של קבוע פלאנק

  קבוע פלאנק h הוא קבוע פיזי בסיסי המוגדר בתיאורית הקוונטים. הוא נקבע רק באמצעות מדידיה פיזית, ולא ניתן לחישוב. גם היום, לפיסיקאים אין הסבר משכנע מדוע ניתן לייחס ערכים מוגדרים לפעולה במיקרוקוסמוס, ומדוע ל-h יש ערך כמותי ספציפי.

  כאן מוצגת תיאוריה חדשה, המבוססת על הרעיון שהחלקיקים האלמנטריים הם מערבולות (vortices) של ריק של נוזל-על דחוס. למערבולת מומנטום זוויתי שנשמר, ושניתן לחשבו באמצעות חוקים הידרודינמיים; באופן זה, ניתן להגיע לערך המספרי של קבוע פלאנק. לפיכך, קבוע פלאנק אינו קבוע בסיסי, אלא פרמטר של החלקיק האלמנטרי, כמערבולת בעלת עירבוליות קבועה ומומטום זוויתי שנשמר. תיאוריה זו עשויה להציע הבנה ייחודית וכוללנית של קבוע פלאנק, ואף נקודת מבט חדשה לתיאוריה של הכל.

  ארבע פאזות החיים וארבעת שלבי העקה

  תקציר > לינק לפרסום

  שטיפה אנרגטית: שיטה חדשה להשגת רווחה ובריאות

  תקציר > לינק לפרסום

  המנגנון הבסיסי של מחלות איברים: תיאוריה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  קונפליקט פיסוכולוגי ומחלה פיזי: מודל נפש-גוף חדש

  תקציר > לינק לפרסום

  אינטגרציה בין פסיכולוגיה ורוחניות: פרדיגמה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה לתצורות היסודות

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאורה חדשה למהות ולמסה של הפוטון

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהות הפוטון ומבנהו

  תקציר > לינק לפרסום

  טבעה ומקורה של האינרציה

  תקציר > לינק לפרסום

  חשיפת מהות קבוע המקדם הדיאלקטי החשמלי

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהותו ולטבעו של מטען האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהותו ולמקורו של סיבוב האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  צורת האלקטרון ומבנהו: תיאורת מערבולת (Vortex) חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה להבנת מנגנון כוח הכבידה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למקורו וטבעו של קבוע המבנה הדק

  תקציר > לינק לפרסום

  מנגנון ונוסחא אנליטית חדשים להבנת קבוע הכבידה G

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה על הדואליות של גל-חלקיק האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  המהות והמקור של הקבוע המגנטי

  תקציר > לינק לפרסום
  arrow-up.svg


   דילוג לתוכן