בחרו את השפה שלכם

מאמר בפיזיקה מאת ד"ר נאדר בוטו

לקבלת תוכן מעורר השראה!


  תיאוריה חדשה להבנת מנגנון כוח הכבידה

  הכבידה היא עדיין האינטראקציה הכי פחות מובנת בין הכוחות הבסיסיים בטבע. תיאוריה חדשה, המסבירה את מנגנון הכבידה ואת מקור חוקי הכבידה של ניוטון ויחסות כללית, ומבחינה בין שניים מחוקי ניוטון, מוצעת כאן. היא מראה כי המערבולת (vortex) שנוצרה באירוע המפץ הגדול היא המקור לכוח הכבידה. המערבולת מעקמת את הריק (חלל-מרחב) סביבה, מושכת ודוחסת אנרגיה, ומאבקת אותו למרכז כדי ליצור את המסה. גרדיאנט הלחץ במערבולת יוצר זרימה, וכאשר נוצרת אינטראקציה עם אובייקט, מעבירה חלק מהמומנטום שלה לאובייקט, ודוחפת אותו כלפי המרכז. התיאוריה המוצעת עשויה לספק תובנות חדשות ומעניינות להבנה כוללת של הכבידה, ומייצגת נקודת התחלה תיאורטית להנדסת טכנולוגיה אנטי-כבידתית.

  ארבע פאזות החיים וארבעת שלבי העקה

  תקציר > לינק לפרסום

  שטיפה אנרגטית: שיטה חדשה להשגת רווחה ובריאות

  תקציר > לינק לפרסום

  המנגנון הבסיסי של מחלות איברים: תיאוריה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  קונפליקט פיסוכולוגי ומחלה פיזי: מודל נפש-גוף חדש

  תקציר > לינק לפרסום

  אינטגרציה בין פסיכולוגיה ורוחניות: פרדיגמה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה לתצורות היסודות

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאורה חדשה למהות ולמסה של הפוטון

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהות הפוטון ומבנהו

  תקציר > לינק לפרסום

  מקורו וטבעו של קבוע פלאנק

  תקציר > לינק לפרסום

  טבעה ומקורה של האינרציה

  תקציר > לינק לפרסום

  חשיפת מהות קבוע המקדם הדיאלקטי החשמלי

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהותו ולטבעו של מטען האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהותו ולמקורו של סיבוב האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  צורת האלקטרון ומבנהו: תיאורת מערבולת (Vortex) חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למקורו וטבעו של קבוע המבנה הדק

  תקציר > לינק לפרסום

  מנגנון ונוסחא אנליטית חדשים להבנת קבוע הכבידה G

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה על הדואליות של גל-חלקיק האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  המהות והמקור של הקבוע המגנטי

  תקציר > לינק לפרסום
  arrow-up.svg


   דילוג לתוכן