בחרו את השפה שלכם

מאמר בפיזיקה מאת ד"ר נאדר בוטו

לקבלת תוכן מעורר השראה!


  תיאוריה חדשה למהותו ולטבעו של מטען האלקטרון

  מטען הוא תכונה פיזיקלית בסיסית של חומר, האחראי לאינטראקציות שלו עם שדות אלקטרומגנטיים. טבעו ומהותו האמיתיים של המטען אינם ידועים. במאמר זה מוצגת תיאוריה חדשה לתיאור טבעו ומהותו של המטען החשמלי, בהתבסס על מודל המערבולת (vortex) של האלקטרון, שלו גודל סופי, והוא בעל מבנה מערבולת שאינו מסתובב. תיאוריה זו, ומודל המערבולת של האלקטרון, מאפשרים לנו, לראשונה, לתאר את מקור הדו-ערכיות, היציבות, ייחוס הערכים, והשוויון של הערכים האבסולוטיים של המטענים הדו-ערכיים, לצורך הפקת ביטוי פשוט לחישוב המטען החשמלי, בהתבסס על הידרודינמיקה ללא שימוש בקבוע. ההבדל בין מטען שלילי ומטען חיובי נחשף, והאינטראקציות של החלקיקים הטעונים מתוארות. המטען החשמלי הוא ביטוי של מסה כדורית מואצת לשטח, שמופחתת על ידי נוקשות הריק, בעל היחידות ε 0 ML3/T2. התוצאות אותן מחשבים על בסיס משוואות אלה תואמות במדויק את את תוצאות הניסויים.

  ארבע פאזות החיים וארבעת שלבי העקה

  תקציר > לינק לפרסום

  שטיפה אנרגטית: שיטה חדשה להשגת רווחה ובריאות

  תקציר > לינק לפרסום

  המנגנון הבסיסי של מחלות איברים: תיאוריה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  קונפליקט פיסוכולוגי ומחלה פיזי: מודל נפש-גוף חדש

  תקציר > לינק לפרסום

  אינטגרציה בין פסיכולוגיה ורוחניות: פרדיגמה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה לתצורות היסודות

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאורה חדשה למהות ולמסה של הפוטון

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהות הפוטון ומבנהו

  תקציר > לינק לפרסום

  מקורו וטבעו של קבוע פלאנק

  תקציר > לינק לפרסום

  טבעה ומקורה של האינרציה

  תקציר > לינק לפרסום

  חשיפת מהות קבוע המקדם הדיאלקטי החשמלי

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהותו ולמקורו של סיבוב האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  צורת האלקטרון ומבנהו: תיאורת מערבולת (Vortex) חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה להבנת מנגנון כוח הכבידה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למקורו וטבעו של קבוע המבנה הדק

  תקציר > לינק לפרסום

  מנגנון ונוסחא אנליטית חדשים להבנת קבוע הכבידה G

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה על הדואליות של גל-חלקיק האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  המהות והמקור של הקבוע המגנטי

  תקציר > לינק לפרסום
  arrow-up.svg


   דילוג לתוכן