בחרו את השפה שלכם

מאמר בפיזיקה מאת ד"ר נאדר בוטו

לקבלת תוכן מעורר השראה!


  תיאוריה חדשה למהותו ולמקורו של סיבוב האלקטרון

  סיבוב היא צורה מהותית של מומנטום זוויתי הנישא על ידי חלקיקים בסיסיים, חלקיקים מרוכבים וגרעיני אטום. רבים מאמינים כי סיבוב הוא קונספט קוונטום מכני, וכי אין לו מקבילה קלאסית. למעשה, רואים בחלקיקים בסיסיים אובייקטי נקודה ללא ציר סביבו “יסתובבו”.

  לפיכך, לא ניתן להסביר כיצד נוצר הסיבוב ברמה הבסיסית, מדוע לחלקיקים יש את הערכים שיש להם, ומה עומד בבסיסם של עיקרון Pauli Exclusion והתנהגות Bose-Einstein. אך סיבוב הוא כמו כמות ווקטורית; יש לו גודל סופי, וכן “כיוון”, כדי לייצר סיבוב עליו להיות מרוכב. במאמר זה אנו מציעים הסבר פיזיקלי לסיבוב האלקטרון ברמה התת-חלקיקית, בהתבסס על מודל המערבולת (vortex) של האלקטרון.

  ארבע פאזות החיים וארבעת שלבי העקה

  תקציר > לינק לפרסום

  שטיפה אנרגטית: שיטה חדשה להשגת רווחה ובריאות

  תקציר > לינק לפרסום

  המנגנון הבסיסי של מחלות איברים: תיאוריה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  קונפליקט פיסוכולוגי ומחלה פיזי: מודל נפש-גוף חדש

  תקציר > לינק לפרסום

  אינטגרציה בין פסיכולוגיה ורוחניות: פרדיגמה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה לתצורות היסודות

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאורה חדשה למהות ולמסה של הפוטון

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהות הפוטון ומבנהו

  תקציר > לינק לפרסום

  מקורו וטבעו של קבוע פלאנק

  תקציר > לינק לפרסום

  טבעה ומקורה של האינרציה

  תקציר > לינק לפרסום

  חשיפת מהות קבוע המקדם הדיאלקטי החשמלי

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהותו ולטבעו של מטען האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  צורת האלקטרון ומבנהו: תיאורת מערבולת (Vortex) חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה להבנת מנגנון כוח הכבידה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למקורו וטבעו של קבוע המבנה הדק

  תקציר > לינק לפרסום

  מנגנון ונוסחא אנליטית חדשים להבנת קבוע הכבידה G

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה על הדואליות של גל-חלקיק האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  המהות והמקור של הקבוע המגנטי

  תקציר > לינק לפרסום
  arrow-up.svg


   דילוג לתוכן