בחרו את השפה שלכם

מאמר בפיזיקה מאת ד"ר נאדר בוטו

לקבלת תוכן מעורר השראה!


  תיאוריה חדשה על הדואליות של גל-חלקיק האלקטרון

  תיאוריה העושה שימוש בצורת המערבולת (vortex) של האלקטרון מובאת על מנת להציע פתרון לאניגמה של דואליוטת הגל-חלקיק. נעשה שימוש במוסכמות כגון “חלקיק” ו”גל” על מנת לתאר את התנהגותם של אובייקטי קוונטום כגון אלקטרונים. ריק נוזל-על יצר את הבסיס לתיאור המבנה הבסיסי של המערבולת ושל תכונות האלקטרון, כאשר ביטויים שונים שנגזרו מחוקי ההידרודינמיקה תיארו את היקף מערבולת האלקטרון, הרדיוס, המהירות הזוויתית והתדירות הזוויתית שלו, וכן המומנטום (הסיבוב) והמומנטום המגנטי שלו. מערבולת האלקטרון הסבירה באופן מלא את הקשרים בין מומנטום לגל, וחוקי הידרודינמיקה היו חיוניים לקביעת האנרגיה והתדירות הזוויתית של האלקטרון. באופן כללי, לאלקטרון הנע בחלל ישנן תנועות פנימיות וחיצוניות. כדי לקבוע את התדירות הזוויתית של תנועתו הפנימית, נעשה שימוש באורך גל Compton כדי לייצג את האורך של מחזור אחד של התנועה הפנימית, ששווה להיקף מערבולת האלקטרון. התדירות הזוויתית של מערבולת האלקטרון חושבה על מנת לקבל את אותו הערך לפי תיאוריית פלאנק.

  ארבע פאזות החיים וארבעת שלבי העקה

  תקציר > לינק לפרסום

  שטיפה אנרגטית: שיטה חדשה להשגת רווחה ובריאות

  תקציר > לינק לפרסום

  המנגנון הבסיסי של מחלות איברים: תיאוריה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  קונפליקט פיסוכולוגי ומחלה פיזי: מודל נפש-גוף חדש

  תקציר > לינק לפרסום

  אינטגרציה בין פסיכולוגיה ורוחניות: פרדיגמה חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה לתצורות היסודות

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאורה חדשה למהות ולמסה של הפוטון

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהות הפוטון ומבנהו

  תקציר > לינק לפרסום

  מקורו וטבעו של קבוע פלאנק

  תקציר > לינק לפרסום

  טבעה ומקורה של האינרציה

  תקציר > לינק לפרסום

  חשיפת מהות קבוע המקדם הדיאלקטי החשמלי

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהותו ולטבעו של מטען האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למהותו ולמקורו של סיבוב האלקטרון

  תקציר > לינק לפרסום

  צורת האלקטרון ומבנהו: תיאורת מערבולת (Vortex) חדשה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה להבנת מנגנון כוח הכבידה

  תקציר > לינק לפרסום

  תיאוריה חדשה למקורו וטבעו של קבוע המבנה הדק

  תקציר > לינק לפרסום

  מנגנון ונוסחא אנליטית חדשים להבנת קבוע הכבידה G

  תקציר > לינק לפרסום

  המהות והמקור של הקבוע המגנטי

  תקציר > לינק לפרסום
  arrow-up.svg


   דילוג לתוכן